Về chúng tôi

Về chúng tôi

Chúng tôi làm những việc khác một chút, và đó là cách chúng tôi thích nó!

Giới thiệu công ty

Cao Mật phố Junyi Sản phẩm Mỏ CO., LTD. là một công ty chuyên về sản xuất và chế biến găng tay bảo hộ lao động, găng tay bọc nitrile nitrile nửa bọc găng tay, mặt nạ vv Công ty có hệ thống quản lý chất lượng đầy đủ và khoa học. Tính toàn vẹn và sức mạnh và chất lượng của Cao Mật phố Junyi Mỏ Sản phẩm CO., LTD. đã được công nhận bởi ngành công nghiệp. Chào mừng bạn bè từ khắp nơi tầng lớp xã hội tham quan, hướng dẫn và đàm phán kinh doanh. 


WhatsApp Online Chat!